ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ

 
 
φορολογικη δηλωση κλειδαριθμος αρθρα λογιστικα γραφεια
  ΑΘΗΝΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ  
 

forologiki dilosi

Αθήνα Πρωτογένους 5

Μοναστηράκι-Ψυρρή

ΤΗΛ

2109244498

6977384515

6986928989

EMAIL

oikonomotexnikh@gmail.com

ΧΑΡΤΗΣ

ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

Α.Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δύναται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για μισθώσεις που λύνονται μετά την 1.10.2018.

Β. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υποβάλλεται από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση μη αποδοχής των στοιχείων της μίσθωσης από κάποιον εκ των συνιδιοκτητών, απαιτείται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να επιλεγεί το ειδικό πεδίο μη αποδοχής και να αναγραφούν οι λόγοι μη αποδοχής.

Γ.Οι εκμισθωτές (κύριος ή επικαρπωτής) εφόσον εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, υποχρεούνται σε υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο

Δ. Όσοι κάνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις χωρίς να κάνουν χρηση τις ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Ε.Όσοι κάνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις με χρήση Ψηφιακής πλατφόρμας θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ

 

Από 01/01/2016 είναι υποχρεωτική η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και για ακίνητα κάτω από 50 τ.μ.

Για την αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό της ΔΕΗ πρέπει να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική αποδοχή του μισθωτηρίου από το μισθωτή.

Από 01/01/2014 τα μισθωτήρια που συντάσσονται δεν υποβάλλονται στις εφορίες άλλα ηλεκτρονικά μέσα από το taxisnet με τους προσωπικούς κωδικούς του ιδιοκτήτη και για να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία πρέπει να γίνει αποδοχή και από τον μισθωτή άλλα ως αποδεικτικό θεωρείτε η απόδειξη αποστολής του ιδιοκτήτη η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ. . γενικά πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω

Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

α) για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
β) για επαγγελματικές/εμπορικές
γ) για τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του έτους)
δ) για αγροτικές/γεωργικές
ε) για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή σε είδος)Υποβάλουμε αρχικά και τροποποιητικά ηλεκτρονικά μισθωτήριαΤο Ηλεκτρονικό μισθωτήριο δηλώνεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Παραδείγματα κατανόησης:
• Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
• Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου : το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

Αν οι ιδιοκτήτες είναι πάνω από ένας υποβάλλεται μισθωτήρια από όλους τους ιδιοκτήτες

Στην περίπτωση των έγγαμων το μισθωτήριο το υποβάλει όποιος κατέχει το ακίνητο (όχι αναγκαστικά ο σύζυγος). Αν το ακίνητο ανήκει στη σύζυγο, τότε η σύζυγος πρέπει να εισέλθει με τους προσωπικούς της κωδικούς στο taxisnet και να καταχωρήσει το δικό της ΑΦΜ στο πεδίο του Εκμισθωτή.ΑΝ δεν έχει κωδικούς πρέπει να βγάλει.

Εάν επιλέξω ότι «το ακίνητο ηλεκτροδοτείται», έχω υποχρέωση να καταχωρήσω το αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η και ειδικότερα τα 9 πρώτα ψηφία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων παροχών, επιλέγω τη κυριότερη παροχή.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς παιδιά ή γονείς

Όταν γίνεται παραχώρηση για επαγγελματική στέγη υπάρχει υποχρέωση μίσθωσης και το ετήσιο μίσθωμα τεκμαίρεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.