ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2014

 
 
φορολογικη δηλωση κλειδαριθμος αρθρα λογιστικα γραφεια
  ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ  
 

forologiki dilosi

Αθήνα Πρωτογένους 5

Μοναστηράκι-Ψυρρή

ΤΗΛ

2109244498

6977384515

6986928989

EMAIL

oikonomotexnikh@gmail.com

ΧΑΡΤΗΣ

ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗ

Το γραφείο μας αποφάσισε για  την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2014 να αρχίζει την χρέωσή της ηλεκτρονικής υποβολής για μισθωτούς και συνταξιούχους από την Τιμή των 20 Ευρώ

ΈΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ 2014
Για το οικονομικού έτους 2014 της χρήσης δηλαδή του 2013 και για να μας καταλαβαίνουν όλοι εννοούμε εκείνες τις δαπάνες που πραγματοποιήσαμε μέσα στο 2013 και θα τις δηλώσετε με την φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί μέσα στο 2014
όπως  βλέπουμε και στο καινούριο έντυπό Ε1-2014 ο πίνακας 7 έχει συρρικνωθεί έτσι γνωστές μας δαπάνες που αναγνωριζόταν έκπτωση από τον φόρο ως τώρα απουσιάζουν, δαπάνες ενοικίου, ασφάλειες ζωής , τόκοι στεγαστικών δανείων,ασφάλιση σε ταμεία, φροντιστήρια και ενοίκια παιδιών για σπουδές δεν υπάρχουν. Για το 2014 έχουμε μόνο

α) εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος μόνο για τις ιατρικές δαπάνες κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Ειδικότερα, το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες:

α) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,
β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,
δ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή κατ’ οίκον,
ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού,
στ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ,
ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς που καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και
η) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

β) Ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον (και όχι η διατροφή για τα παιδιά) το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό 10%

γ) Διάφορες δωρεές προς το δημόσιο για την μείωση χρέους κλπ.. πολιτιστικές χορηγίες προς συγκεκριμένα πολιτιστικούς οργανισμούς

δ) Και κάποιες λοιπές σπάνιες περιπτώσεις.